Summit Benelux BV

disclaimer

 

  • Summit Revalidatietechniek is niet aansprakelijk indien er sprake is van ‘kennelijke’ (type-)fouten.
  • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Summit Revalidatietechniek , waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Summit Revalidatietechniek, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van summit-benelux.com worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Summit Revalidatietechniek.
  • Alle rechten zijn voorbehouden aan Summit Revalidatietechniek, tenzij anders vermeld.
  • Summit Revalidatietechniek aanvaardt geen frames van Summit Revalidatietechniek binnen andere websites of applicaties.

 

Copyright

  • Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van Summit Revalidatietechniek. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij Summit Revalidatietechniek en/of de partners. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Summit Revalidatietechniek is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.
  • Let op, op ALLE foto’s die u op de website van Summit Revalidatietechniek en partners terugvindt, berusten copyrights.