Summit Benelux BV

sociaal ondernemen

Summit revalidatietechniek zet zich in voor een verantwoorde manier van ondernemen die bijdraagt aan een duurzame toekomst. Daarbij streven wij ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. In onze hele bedrijfsvoering houden wij rekening met de zorg voor mens en maatschappij. Onder het motto ‘Doeltreffend Summit’ voeren wij ons duurzaamheidsbeleid uit.

Daarnaast zijn wij maatschappelijk betrokken bij de volgende organisaties:

Omdat er nog veel onbekend is over de 600 bestaande spierziekten, komt een deel van de opbrengst van onze fixatieproducten ten goede aan de stichting Spieren voor Spieren. Naast het schenken van geld zet Summit zich in voor het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting en het verwerven van nieuwe donateurs.

De stichting Spieren voor Spieren komt op voor kinderen met een spierziekte. Door baanbrekende onderzoeken te financieren die het mogelijk maken spierziekten bij kinderen vast te stellen en te behandelen, wil de stichting kinderen uitzicht geven op een kansrijke toekomst. Het inzamelen van geld is niet het enige doel. Meer naamsbekendheid generen voor spierziekten en het creëren van saamhorigheid tussen diverse instanties die zich met spierziekten bezighouden behoort ook tot de doelstellingen. Onder meer met behulp van evenementen zoals de Spieren voor Spieren Dag geeft de stichting invulling aan haar doelen.

Meer informatie over de stichting is te vinden op: www.spierenvoorspieren.nl

 

Dit kindertehuis in het Zuid-Afrikaanse dorp Sizanani is gespecialiseerd in de opvang van gehandicapte kinderen. Het doel van Sizanani Children’s Home is om de behoefte aan institutionele zorg tot een minimum te beperken. Dat wordt gedaan door families in de gelegenheid te stellen voor de gehandicapte kinderen te zorgen in hun eigen omgeving met behulp van dagprogramma’s. Daarnaast heeft het tehuis ook een woonvoorziening voor 66 kinderen en jongvolwassenen en drie dagopvangcentra.

Voor Sizanani Children’s Home is het fixatiemateriaal dat Summit beschikbaar stelt een welkome ondersteuning in de zorg. Het helpt niet alleen de kinderen beter te positioneren in hun zitvoorziening, de fixaties dienen ook als voorbeeld om ter plekke soortgelijke hulpmiddelen te vervaardigen.

Meer informatie over de stichting is te vinden op: www.sizanani.org.