Summit Benelux BV

privacy

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Ons privacy beleid is bijgewerkt.

 

Uw privacy is belangrijk

Summit Revalidatietechniek is expert op het gebied van orthesen, producten op maat die het lichaam volledig ondersteunen. Wij streven naar perfecte oplossingen, waarbij innovatie het sleutelbegrip is. De afgelopen jaren is ons assortiment steeds verder uitgebreid met zowel maatwerk- als gestandaardiseerde modulaire systemen. Bij deze missie staat centraal dat wij transparantie bieden over welke gegevens wij over u verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld. Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u gebruikmaakt van onze producten (zie onderstaande beschrijving). Wij bieden onze cliënten keuzes over de gegevens die wij verzamelen, gebruiken en delen zoals is beschreven in dit privacy beleid.

Inleiding

Wij zijn een productiebedrijf waar zowel orthesen als modulaire systemen verkocht worden om de cliënt goed te positioneren. Cliënten gebruiken onze producten omdat ze een perfecte oplossing nodig hebben voor een zitprobleem. Om een passende voorziening te leveren werken wij samen met zorginstellingen, ergotherapeuten, dealerbedrijven en andere personen die betrokken zijn bij dit proces. Ons privacy beleid is van toepassing op alle cliënten of andere partijen die bij ons producten afnemen en leveren. Van onze geregistreerde gebruikers (‘cliënten’) worden voornaam, achternaam, geboortenaam en adres genoteerd om de juiste producten te kunnen leveren. Deze content is zichtbaar voor medewerkers van Summit Revalidatietechniek en kunnen gecommuniceerd worden met betrokken partijen .

Producten

Dit privacy beleid, met inbegrip van ons Cookiebeleid, is van toepassing op uw gebruik van onze producten. Dit privacy beleid is van toepassing op alle cliënten, wederverkopers, ergotherapeuten en alle andere partijen die producten afnemen van Summit Revalidatietechniek of welke via derden aan de cliënt worden geleverd. Summit-benelux.com en onze nieuwsbrieven vallen ook hieronder, maar niet op producten waarvoor is aangegeven dat ze onder een ander privacy beleid worden aangeboden.

Databeheerders en contractpartijen

De beheerder van uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt aan, verzameld door of voor, of verwerkt in verband met onze geleverde producten is Summit Revalidatietechniek. Dit privacy beleid (met inbegrip van ons Cookiebeleid en andere documenten waarnaar in dit privacy beleid verwezen wordt) en updates zijn van toepassing op het gebruiken en het delen van persoonlijke gegevens van u als gebruiker van onze producten.

Wijziging

Wijzigingen in het privacy beleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op uw gebruik van onze producten. Summit Revalidatietechniek kan dit privacy beleid aanpassen. Als wij hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen wij u via onze nieuwsbrief of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat u de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account sluiten. Als u onze producten blijft gebruiken nadat wij een kennisgeving over onze wijzigingen in dit privacy beleid hebben gepubliceerd of verzonden, erkent u dat dit betekent dat het gebruiken en delen van uw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte privacy beleid vallen.

 

Door ons verzamelde gegevens

Registratie

Als u producten van ons wilt afnemen, moet u gegevens opgeven, waaronder uw naam, uw e-mailadres en/of mobiele nummer, en een woon/verblijfplaats. In sommige gevallen hebben wij een BSN nummer nodig. Als u onze producten afneemt, dient u betalings- en factureringsgegevens te verstrekken.

Plaatsen en uploaden

We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u deze verstrekt aan de medewerkers van Summit Revalidatietechniek of aan derden die onze producten bij u aanmeten. Dealerbedrijven, gemeenten en andere partners kunnen gegevens aan ons verstrekken om zo uw voorziening van Summit Revalidatietechniek te kunnen leveren.

Partners

Wij ontvangen persoonlijke gegevens over u wanneer u de dienstverlening van onze partners gebruikt, om een product van Summit Revalidatietechniek af te nemen.

Gerelateerde bedrijven en andere services

We ontvangen gegevens over u wanneer via een zorginstelling, gemeente of ander instituut een aanvraag binnen komt om voor u een voorziening aan te meten.

Gebruik van onze producten

Wij registreren persoonsgegevens wanneer u van onze producten gebruik maakt. Wij gebruiken deze gegevens om u te identificeren aan de producten die wij u leveren. Tevens gebruiken wij deze gegevens om de facturatie aan derden (of rechtstreeks) te kunnen doen.

 

Hoe wij uw gegevens gebruiken

We gebruiken uw gegevens om onze producten te ontwikkelen, leveren en te factureren. Wij gebruiken de gegevens die wij over u hebben om onze producten te leveren en te personaliseren, onder andere met behulp van geautomatiseerde softwaresystemen (Afas Software)

Communicatie

We nemen contact met u op via e-mail, mobiele telefoon, kennisgevingen op onze websites of in berichten in uw Postvak IN. Tevens nemen wij (indien nodig) contact op met de desbetreffende instelling om afspraken in te plannen om uw voorziening aan te meten. Wij kunnen uw contactpersoon binnen de instelling berichten sturen over de status van onze productie van uw te leveren voorziening.  U kunt uw communicatievoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen

Marketing

We gebruiken uw gegevens om u te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten via onze nieuwsbrief.

Ondersteuning voor dealerbedrijven, gemeenten, klanten en derden die onze producten aan u leveren.

Wij gebruiken gegevens om u te helpen en problemen op te lossen. Wij gebruiken de gegevens (waaronder uw naam) om klachten en problemen met de door ons te leveren producten te onderzoeken, hierop te reageren en deze op te lossen.

Beveiliging en onderzoek

Wij gebruiken gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Wij gebruiken uw gegevens als dit volgens ons nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude, of andere overtredingen van onze Gebruikersovereenkomst of dit Privacy beleid en/of pogingen om onze cliënten schade te berokkenen.

Archivering van communicatie

De communicatie tussen onze medewerkers, u en derden die betrokken zijn bij het aanmeten van onze producten worden vastgelegd in ons softwaresysteem (Afas Software). Deze gegevens worden gebruikt om uw producten te maken / leveren.

Dienstverleners

Wij kunnen anderen inschakelen voor de productie en levering van onze producten (zoals bijvoorbeeld ergotherapeuten en dealerbedrijven). Zij hebben toegang tot uw gegevens voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om de taken uit te voeren en mogen deze gegevens niet openbaar maken of voor andere doeleinden gebruiken.

Wettelijke openbaarmakingen

We moeten uw gegevens mogelijk delen als wij van mening zijn dat wij hiertoe wettelijk zijn verplicht of om uw en onze rechten, alsmede die van anderen, te beschermen. Het is mogelijk dat wij gegevens over u openbaar moeten maken wanneer wij hiertoe worden verplicht door een wet, dagvaarding of andere juridische procedure of als wij in goed vertrouwen van mening zijn dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (1) vermeende of feitelijke onwettelijke activiteiten te onderzoeken, te voorkomen en actie hiertegen te ondernemen of politie en justitie bij te staan; (2) onze overeenkomsten met u af te dwingen, (3) vorderingen of aantijgingen van derden te onderzoeken en ons hiertegen te verdedigen; of (4) de rechten en veiligheid van Summit Revalidatietechniek, onze cliënten, medewerkers of anderen uit te oefenen en te beschermen.

Gegevensopslag

Wij bewaren de meeste van uw persoonlijke gegevens zolang u gebruik maakt van onze producten en service. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang u onze producten afneemt of dit nodig is om u onze services te bieden. Dit omvat door u en anderen aan ons verstrekte gegeven en gegevens die werden gegenereerd door of afgeleid uit uw afname van een product van ons. Zelfs als u alleen gebruikmaakt van onze producten wanneer u om de zoveel jaar een nieuwe voorziening behoeft, bewaren wij uw gegevens.

Recht op toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens

We bieden veel keuzes ten aanzien van het gebruiken en delen van uw gegevens

Voor persoonlijke gegevens die wij over u hebben:

Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen al uw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde gegevens te wissen of te verwijderen (bijv. wanneer deze niet meer nodig zijn om u producten of service te bieden).

Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt sommige van uw persoonlijke gegevens wijzigen door contact met ons op te nemen (als er iets onjuist is). Dan zullen wij uw gegevens wijzigen, bijwerken of herstellen.

Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: u kunt ons vragen om het gebruik van al uw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen (zoals wanneer wij geen juridisch recht hebben om deze te gebruiken) of het gebruik te beperken (wanneer uw persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard).

Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens en een kopie van uw persoonlijke gegevens die machinaal leesbaar is.

U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder, zodat wij uw verzoek in overeenstemming met de toepasbare wetgeving kunnen overwegen.

 

Overige belangrijke informatie

Beveiliging

Wij controleren op veiligheidsrisico’s en proberen deze te voorkomen. Wij implementeren veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om uw gegevens te beschermen, zoals HTTPS. Wij controleren onze systemen regelmatig op mogelijke veiligheidsrisico’s en aanvallen. Wij kunnen de veiligheid van uw gegevens echter niet garanderen. Er bestaat geen garantie dat niemand zich toegang verschaft tot gegevens en deze openbaar maakt, wijzigt of vernietigt na schending van onze fysieke, technische of bestuurlijke veiligheidsmaatregelen.

Juridische grondslagen voor verwerking

Wij hebben een juridische grondslag om gegevens over u te verzamelen, gebruiken en delen. U hebt keuzes wat betreft ons gebruik van uw gegevens. U kunt de door u verleende toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen. Wij zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken waar er hiervoor juridische grondslagen bestaan. Juridische grondslagen bestaan uit onder andere toestemming (waar u toestemming hebt verleend), een overeenkomst (waarbij verwerking nodig is voor de levering van onze producten bestemd voor u) Waar wij vertrouwen op uw toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken of te weigeren en waar wij vertrouwen op legitieme interesse (nieuwsbrief), hebt u het recht om bezwaar te maken.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming. Dhr. N. (Nick) Wever via e-mail: info@summit-benelux.com